Salón republiky

Začátek stezky: Švehlova 633
První objekt: Činžovní dům Anny a Oldřicha Liskových
Oldřich Liska, 1923
MHD: Muzeum (TROLEJBUS 3, 4, 7; BUS 11, 12, 13, 16, 17)
Adalbertinum (TROLEJBUS 2, 6, 21, 27; BUS 5, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 23)
GPS: 50.2110461, 15.8263239, stáhnout GPX nebo KML
Délka stezky: 1,2 km, 15 min
8

Stezka začíná na náměstí Svobody a vede ulicí Švehlova. Po pravé straně se nachází dva činžovní domy od architekta Oldřicha Lisky - jeho vlastní dům a dům významného výrobce nábytku Josefa Nevyhoštěného. Na ně navazuje předválečný dům Cardova pekařství od Bohumila Waiganta s pozoruhodnými konkávně prohnutými dekorativními poli. Následuje velký živnostenský dům od Vladimíra Fultnera na rohu Masarykova náměstí a Švehlovy ulice. Na něj navazuje další družstevní zástavba od Oldřicha Lisky z doby těsně po roce 1920, která z Masarykova náměstí pokračuje do ulice Šafaříkovy. Na jihozápadní frontě Masarykova náměstí následují další tři domy od Oldřich Lisky s trojúhelníkovými štíty z doby těsně před první světovou válkou. Ukazují proměnlivý vkus stavebníků, od tradiční dekorativní výzdoby až po prvky kubistické. Na rohu Masarykova náměstí, Čelakovského ulice a ulice Karla Hynka Máchy stojí tři pozoruhodné domy, Anglobanka od Josefa Gočára s plastickou, dekorativní fasádou, činžovní dům s fasádou navrženou patrně Pavlem Janákem a nárožní dům s nouzovými byty od Jindřicha Freiwalda. Nouzi o byty a příliv pracujících do Hradce Králové po roce 1920 řešila i výstavba v severní frontě Klumparovy ulice - zaměstnanecké domy Škodovky s kubistickými fasádami od podnikového architekta Antonína Holuba.  Na novějším Ulrichově náměstí, jehož Gočárovu koncepci prosadil starosta František Ulrich i navzdory výsledku soutěže, z níž nevzešel vítěz, se nacházejí velké administrativní paláce - palác Rudolfa Steinského-Sehnoutky od Otakara Novotného v modernizovaném stylu manýristických severoitalských paláců, ředitelství státních drah s ochozovými halami od Josefa Gočára s velkými dekorativními vitrážemi od Josefa Kaplického ve vestibulu, a čtyři věžové stavby, uzavírající náměstí - palác Adriatica di Sicurtá, ředitelství Škodových závodů, Čerychův dům a pojišťovna Fénix. Odtud stezka vede ke Sboru Církve československé husitské, který nese jméno kněze Ambrože, a který navrhli Josef Gočár a jeho spolupracovník Josef Havlíček. Husitský sbor byl součástí celkového řešení území na pravém břehu Labe (Labská kotlina). Ještě zde měly vzniknout divadlo, sokolský stadion a katolický kostel. Projekty se ale nakonec nerealizovaly. Naproti Ambrožovu sboru se rozkládá velkorysý činžovní dům Karla Löwenbacha, jenž na svém útěku z Rakouska navrhl nejvýznamnější žák a spolupracovník Adolfa Loose, architekt Heinrich Kulka. Stezka Salón republiky nejvíce poukazuje na rozmanitost meziválečné architektury v Hradci Králové a představuje nejslavnější jména architektů, kteří zde mezi válkami zanechali svá díla.