Velká vilová stezka

Začátek stezky: Střelecká 824/47
První objekt: Vlastní vila Oldřicha Lisky s ateliérem
Oldřich Liska, 1932
MHD: Lipky (AUTOBUS 8, 9, 14, 24; TROLEJBUS 1)
Ulrichovo náměstí (AUTOBUS 5, 14, 15, 17; TROLEJBUS 2, 6)
GPS: 50.2090603N, 15.8194033E, stáhnout GPX nebo KML
Délka stezky: 1,8 km, 30 min
7

Stezka začíná na Střelecké třídě u pozoruhodně urbanisticky pojaté dvojice protilehlých vil: vlastní vily s atelierem Oldřicha Lisky a vily Aloise Švorčíka. Architekt Liska je pojal jako součást budoucího bloku s polootevřeným zeleným vnitroblokem. Tento koncept můžeme považovat za Liskův originální příspěvek k modernímu urbanismu. Protější stranu Střelecké ulice lemují: vila Karla Jandy od Václava Rejchla st., vila Václava Píši od Vladimíra Fultnera, vila manželů Nepasických od Milana Babušky a tradicionalistická vila Marie Wünschové od Jaroslava Pažouta. Na křižovatce s rušnou Gočárovou třídou se nacházejí hned tři vily: ryze modernistická vila Václava Charváta od Vladimíra Fultnera, vila manželů Pažoutových s prvky lidové architektury ve dřevěném štítu a moderní vila Jana Sixty od Václava Rejchla ml.. Vedlejší ulici Vrchlického po obou stranách obklopují řadové domy stavitele a architekta Josefa Mudry s bohatou výzdobou ve stylu art-deco. Následuje reprezentativní dům Karla a Malči Fuchsových, který navrhl česko-německý architekt Kurt Spielmann, a tradicionalistická vila Antonína Holečka. Ve Vrchlického ulici najdeme ještě tři domy od architekta Oldřicha Lisky, nejprve jeho vlastní rodinný, kde se nacházela i jeho první samostatná kancelář se stavitelem Josefem Fňoukem, dále také vilu Marie Sálové a vilu Hypiusových. Následují čtyři řadové domy v Čechově ulici od Josefa Sedláka, který brzy pochopil, že jednoduché a účelné stavby s rovnou střechou jsou atraktivní pro prodej a pronájem. Na společném konci ulic Čechova a Vrchlického stojí nárožní puristická Tesařova vila od Bohumila Waiganta a naproti ní vila Marie Šanderové, jeden z prvních hradeckých Liskových projektů. Odbočkou do Farářství se vydáme za pozdně modernistickou vilou Františka Sternwalda, domem Bohuslava Horského s pásovými okny a stezku zakončíme snad jedinou ryze funkcionalistickou vilou v Hradci Králové, vilou manželů Cee od architekta Karla Horáka.