Průmyslová stezka (Kukleny)

Začátek stezky: Pražská třída 485/3
První objekt: Administrativní objekt Městských plynárenských podniků
Městská technická kancelář, 1929
GPS: 50.2101331, 15.8068025, stáhnout GPX nebo KML
Délka stezky: 2,6 km, 45 min
6

Kuklenská stezka vede napříč městskou částí Kukleny, která byly do roku 1942 samostatným městem. Od konce 19. století se zde kumuloval průmysl. Stezka začíná za železniční tratí u areálu někdejší Škodovky, později Závodů vítězného února. Další zastávkou je Rolnické učiliště, které roku 1913 začal navrhovat Theodor Petřík s Karlem Roštíkem. V roce 1915 už Petřík sám projekt změnil na podobu inspirovanou kubismem. Po první světové válce už se svou ženou Miladou Petříkovou-Pavlíkovou doplnil ještě obloučkové prvky. Dalším objektem je dům Oldřicha Smetany od významného česko-německého architekta Kurta Spielmanna z roku 1936. Stezka prochází kolem administrativní budovy koželužského závodu Josefa Seyfrieda a koželužské továrny bratří Novotných, která je poslední připomínkou někdejšího průmyslového věhlasu Kuklen. Stezka končí na kuklenském hřbitově, kde je možné zhlédnout také hrob malíře Bohumila Kubišty od Františka Bílka. Architektonickým cílem je však smuteční síň ve stylu moderního klasicismu od Oldřicha Lisky.