Datum narození: 6. 6. 1871 Květinov u Havlíčkova Brodu
Datum úmrtí: neznámé